Behandlingar

 Implantatbehandlingar

I 15 år har vi arbetat med tandimplantat med mycket gott resultat. Vi använder oss mest av Nobel Replace, världens mest sålda implantatsystem, men även med andra godkända system. I vissa fall planerar vi en operation via 3D i datorn vilket medför att implantaten placeras så optimalt som möjligt. Ring gärna för en undersökningstid och få ett kostnadsförslag. Vi utför hela behandlingen på kliniken.

Allmän tandvård

Hela personalen har lång erfarenhet av all slags tandvård, såväl barn som vuxentandvård. Vi fortbildar oss kontinuerligt, flera av oss deltar regelbundet i examination av tandläkarstudenter från Tandvårdshögskolan i Malmö.

Narkostandvård

I samarbete med narkosöverläkare Christer Nilsson utför vi tandbehandling under narkos. Vi själva har specialutbildning för att utföra behandling med lustgas och under sedering (lugnande medel).

Förebyggande tandvård

Våra tandhygienister Tina Svensson, Petra Ågren och Sandra Nilsson hjälper till med den förebyggande tandvården samt behandling av tandlossning.